آسياب‌هاي مواد خام در صنعت سيمان

تاليف: مهندس حسين حقيقي‌فرد

ناشر: آموزش شركت سيمان آبيك

چاپ 1369