آگهی مناقصه سیمان تهران-شرکت سهامی عام جهت تأمین تعداد سی و چهار نفر نگهبان

سیمان تهران - شرکت سهامی عام در نظر دارد تأمین تعداد سی و چهار نفر نگهبان جهت انجام عملیات حفاظت و نگهبانی دربهاي ورودي و کلیه اماکن مستقر در محدوده داخلی واحد هفتم خود واقع در تهران ، جاده خاوران ، میدان ثامن الحجج (آقانور) ، انتهاي شهرك مشیریه و اماکن موردنیاز را از طریق برگزاري مناقصه به شرکتهاي داراي مجوز نیروي انتظامی (شرکتهاي انتظام) واگذار نماید.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت برگ اطلاعات و شرایط مناقصه و بازدید از محلهاي اجرا تا روز شنبه مورخ 93/4/21 و به منظور ارائه پیشنهاد قیمت و تسلیم اسناد تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 93/4/24 به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت واقع در تهران ، خیابان فردوسی ، خیابان شهید تقوي (کوشک) ، کوچه انوشیروانی، پلاك 5 مراجعه نمایند. پیشنهادات در ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 93/5/6 در محل دفترمرکزي شرکت باز و قرائت خواهد شد. حضور نماینده تام الاختیار شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد. سیمان تهران در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. در ضمن هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل ضمیمه و همینطور سایت سیمان تهران مراجعه نمایید

تاریخ: 
1393/04/21
منبع: 
سیمان تهران
پیوستاندازه
930414.pdf640.47 کیلوبایت