افزايش 13 درصدي قيمت سيمان در بورس كالا از هفته جاري

دبير فني و پذيرش بورس كالا از عرضه اوليه سيمان آبيك در هفته جاري خبر داد و گفت: احتمالاً در هفته جاري ميزان افزايش قيمت سيمان كه به تصويب رسيده بود در بورس كالا اعمال مي‌شود. مهرزاد نامداري در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص وضعيت سيمان و اعمال افزايش قيمت‌ اين كالا در بورس اظهار داشت: قيمت ها تا هفته گذشته بدون اعمال افزايش بود ولي احتمالا از اين هفته قيمت هاي جديد اعمال مي شود. وي افزود: با افزايش حدود 13 درصدي، قيمت سيمان فله كه 50 تومان بود به حدود 57 تومان و سيمان كيسه‌اي از 56 به 64 تومان رسيد. دبير فني و پذيرش بورس كالا از نخستين عرضه سيمان آبيك در هفته جاري خبر داد و گفت: سه شركت سيماني اردبيل،اروميه و فارس تقاضا و مدارك خود را ارائه كرده‌اند كه در حال بررسي است و اين هفته تكليف آنها مشخص مي شود. با توجه به بهبود شرايط سيمان و تصويب افزايش قيمت ها، ورود شركت هاي سيماني به بورس كالا كه در سال گذشته به كندي انجام مي‌شد در شرايط فعلي سرعت گرفت و هر هفته حدود دو يا سه شركت سيماني آماده فعاليت در بورس كالا هستند. 

تاریخ: 
1390/04/26
منبع: 
فارس