دعوت به همكاری از اساتید محترم آموزش صنعت سیمان

شركت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور با پشتوانه و سابقه ممتدی كه در امر مقدس آموزش دارد و بر اساس رسالت و مسئولیتی كه در ارتقای دانش خانواده این صنعت بویژه همكاران جدید در خود احساس می‌نماید، علاقمند است از دانش، تخصص و تجربه و مدیران، كارشناسان و متخصصین ارجمند صنعت سیمان در امر آموزش بهره‌گیری نماید.  
از علاقمندان تقاضا دارد نسبت به ارسال خلاصه‌ای از مشخصات و سوابق آموزشی خود به واحد آموش این شركت اعلام دارند. 
باشد تا برنامه‌های آموزشی آتی، امكان حضور عزیزان در دوره‌های متنوع كه در دست تهیه است را فراهم آورد. 

تلفن 52  الی  88731650
نمابر 88734142
ایمیل  cement.noavar@gmail.com

تاریخ: 
1392/01/17
منبع: 
روابط عمومی سیمان نوآور