رییس جهاد دانشگاهی مازندران خبر داد :دستیابی به فناوری کاربرد باطله زغال سنگ در صنعت سیمان

 رییس جهاد دانشگاهی مازندران گفت: دستیابی به فناوری کاربرد باطله زغال سنگ در صنعت سیمان توسط جهاد دانشگاهی مازندران با موفقیت به انجام رسید. مصطفی مهدی نژاد در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه مازندران،اظهار داشت: تست صنعتی پروژه استفاده از ضایعات ذغال سنگ البرز مرکزی در خوراک ورودی کارخانه سیمان مازندران توسط تیم تحقیقاتی جهاد دانشگاهی واحد مازندران با موفقیت به انجام رسید. وی ادامه داد: پس از انجام مطالعات آزمایشگاهی و با استفاده از نتایج بدست آمده در خط تولید کارخانه سیمان، امکان کاربرد بازیافت مفید از ضایعات کارخانه ذغال شویی البرز مرکزی و استفاده مفید آن در فرآیند تولید سیمان توسط کارخانه سیمان تایید شدکه این موضوع از جهات مختلف موجب کاهش هزینه تولید برای کارخانجات تولیدی سیمان می شود . رییس جهاد دانشگاهی مازندران با بیان اینکه استفاده از ضایعات ذغال سنگ نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از لحاظ زیست محیطی نیز دارای اهمیت است افزود: با مصرف ضایعات، زمین های با ارزش زراعی که برای دپوی زباله ها اختصاص یافته بود ، جهت مصارف مفید دیگر آزاد خواهند شد.  مهدی نژاد تصریح کرد: کارخانه ذغال شویی البرز مرکزی تاکنون بیش از یک و نیم میلیون تن باطله را در مساحت چندین هکتار از اراضی با ارزش زراعی به ارتفاع متوسط 10 متر جهت دپو ی باطله اختصاص داده­ است.وی با بیان اینکه ضایعات ذغال سنگ اثرات مخرب زیست محیطی منطقه را به همراه خواهد داشت  افزود : با مصرف حجم زیادی از باطله ذغال سنگ در کارخانه سیمان، گام موثری در راستای کاهش آلودگی های حاصل از دپوی این باطله ها برداشته خواهد شدکه باعث تامین بخشی از مواد اولیه سیمان و نیز کاهش هزینه تولید در راستای مدیریت ضایعات می شود.رییس جهاد دانشگاهی مازندران با بیان اینکه باطله ها می تواند بخشی از انرژی مصرفی مواد اولیه را تامین نمایند گفت :  استفاده از ضایعات ذغال سنگ سبب کاهش هزینه تولید می شود و این هدیه ای از نهاد دانش بنیان به محیط زیست و صنعت استان در جهت توسعه پایدار می باشد.مهدی نژاد یادآور شد: با مصرف باطله ها،محیط زیست تلطیف خواهد شد و با کاربرد آن به عنوان بخشی از سوخت ورودی،هزینه سوخت کاهش یافته و در مصرف سوخت فسیلی دیگر صرفه جویی خواهد شد ودر سال جهاد اقتصادی و با اجرای هدفمندسازی یارانه ،صنعت نیز با کاهش هزینه تولید همراه خواهد شد.وی اظهار داشت: توسعه پایدار به معنی حفظ محیط زیست ،رونق صنعت ،صرفه جویی در مصرف است که این عوامل در این پروژه به طور مشخص ایجاد شده است.  

تاریخ: 
1390/03/18
منبع: 
ایسنا