شرکت سیمان اصفهان

مديرعامل: مهندس بهرام پرورش

¨ دفتر تهران: خيابان مقام - کوچه ماگانلیا - پشت بیمارستان جم - پلاک 33

¨ تلفن: 88322747 (021)               فاكس:

¨ محل دفتر مركزي و كارخانه: اصفهان، اتوبان ذوب‌آهن، شهر ابريشم، صندوق پستي: 156-81785

¨ تلفن: 500-200-7885100 (0311) فاكس: 7885454(0311)

¨ پست الكترونيك:                        info@isfahancement.com  

www.isfahancement.com

¨ ظرفيت: 3200 تن در روز

¨ نوع توليد: 5 نوع سيمان (پرتلند 325-1، پرتلند 425-1، تيپ2، تيپ 5 و پوزولاني)

¨ بازار مصرف: پروژه‌هاي عمراني ملي، توزيع مردمي، صنايع سيمان بر (استان اصفهان و استان‌هاي همجوار)

¨ تاريخچه سازمان: اين شركت در سال 1334 به همت شادروانان علي و حسين همدانيان به ثبت رسيد و در سال 1337 با توليد 200 تن كلينكر در روز فعاليت خود را آغاز كرده است. اين كارخانه تاكنون طي شش مرحله، توسعه و افزايش ظرفيت يافته و در حال حاضر با ظرفيت روزانه 3200 تن در روز به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.

¨ كل سرمايه‌گذاري (ريالي و ارزي): سرمايه اوليه شركت 106000000 ريال منقسم به 1060 سهم يكصد هزار ريالي بوده كه طي ده مرحله افزايش يافته و در آخرين مرحله به 76 ميليارد ريال رسيده است.

¨ سهامداران با ذكر درصد: موسسه خيريه علي و حسين همدانيان (80/05درصد)، شركت سرمايه‌گذاري تدبير (5/76 درصد)، حمل و نقل همدانيان (2/87 درصد)، شركت بازرگاني توسعه و مديريت با فناوز 2/1 درصد، تعاوني مصرف كاركنان 0/17 درصد، ساير اشخاص حقوقي 0/46 درصد، و اشخاص حقيقي 0/37 درصد

¨ تعداد شاغلين به تفكيك كارشناس، تكنسين، كارگر ماهر، كارگر غيرماهر: كارشناس: 67 نفر- تكنسين: 51 نفر، كارمند 155نفر، كارگر 153

¨ برنامه‌هاي مديريتي، پژوهشي، زيست محيطي و توسعه:

1- گواهينامه‌هاي مديريتي شركت: گواهينامه مديريت كيفيت  ISO9001/2000،OHSAS18001,1so14001 مديريت لوح و مدال از طرف موسسه GQM، گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه IMS

2- عمده فعاليت‌هاي پژوهشي: طرح‌هاي تحقيقاتي مرتبط با استفاده از ضايعات كاشي و سراميك، شلتوك برنج و ضايعات ريخته‌گري در توليد سيمان، توليد سيمان با خاصيت مغناطيسي، توليد سيمان 525-1، و تحقيق در مورد سيمان سبز

3- عمده عملكردهاي زيست‌محيطي: تدوين روش استاندارد الگوي FMEA براي شناسايي جنبه‌هاي زيست‌محيطي و شناسايي 222 جنبه زيست‌محيطي، اجراي طرح جامع پنج‌ساله زيست‌محيطي شركت، احداث 2 دستگاه الكتوفيلتر جهت سرد كن كوره 3 و كوره 500تني ، احداث يك دستگاه بگ هاووس، احداث 12 دستگاه جت فيتر، استفاده از سيستم آبياري قطره‌اي، مكانيزه نمودن تنظيف، اجراي طرح خود اظهاري اندازه‌گيري‌هاي زيست محيطي

4- طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت، انرژي و ...: استقرار سيستم مديريت مصرف انرژي الكتريكي، انجام پروژه‌هاي مانيتورينگ كوره‌هاي 500 و 700 تني، كاهش ارتقاع سيلكون و صرفه‌جويي در مصرف گاز و برق

5- طرح‌هاي توسعه و برنامه‌هاي آينده شركت: برنامه ريزي در راستاي استقرار سيستم نگهداري و تعميرات ـ نت(PM)، بهينه‌سازي، بازسازي و جايگزيني ماشين‌آلات خطوط توليد شركت، تنوع در توليدات، توليد انبوه سيمان سفيد، استفاده از سوخت‌هاي جايگزين جهت كاهش مصرف انرژي

 


 

نوع تجهيزات و ظرفيت

نام د‌ستگاه

نوع

ظرفيت

مدل

نام سازنده

تعداد

آسياب سنگ

فكي

60+30

وست

وست آلپين

2

آسياب خاك 1

چكشي

t/h 450

ماموت

هيشمن

1

آسياب خاك 2

چكشي

t/h 250

دوروترر

پلي زيوس

1

آسياب مواد خام 1

گلوله‌اي

80+80

-

هيشمن

2

آسياب مواد خام 2

گلوله‌اي

120

-

KF

1

پيش‌گرمكن 1

دوپل

1100+500+700+900

چهارمرحله‌اي

پلي زيوس

4

كوره‌هاي  1و2و3

دوار

2000+700+500

-

پلي زيوس

3

كولرها

گريت نواري

500+700

Recupol coder

پلي زيوس

2

كولر 3

گريت متحرك

t/d 2000

گريت

BMH

1

آسياب سيمان 1 تا 5

گلوله‌اي

35+22+22+22+11

مدار باز

پلي زيوس

5

آسياب سيمان 2

گلوله‌اي

120

مدار باز

پلي زيوس

1