طرح توسعه ظرفیت سیمان در سال 1390

 قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از طرح توسعه ده میلیون‌تنی ظرفیت سیمان در سال 90 خبرداد و گفت: تدوین استاندارد سیمان بنایی در دستور کار قرار دارد.    حسین مدرس‌خیابانی گفت: برنامه تولید سیمان در سال جاری 70 میلیون تن است؛ این در حالی است که در حال حاضر بالغ بر 68 خط تولیدی فعال وجود دارد. قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: علیرغم فرسودگی تعدادی از کارخانجات، اما در مجموع راندمان تولید سیمان در کشور بالغ بر 98 درصد است که عدد قابل قبولی به شمار می‌رود؛ البته باید توجه داشت که 70 میلیون تن تولید، بدون در نظر گرفتن طرح‌های توسعه سیمان در سال جاری است. وی تصریح کرد: برنامه ورود حدود ده میلیون تن ظرفیت اسمی سیمان تا پایان سال 90 تدارک شده است که حداقل 5 تا 7 میلیون تن آن، ظرفیت بالفعل خواهد بود.   به گفته مدرس‌خیابانی، اکنون کشور در تولید سیمان به نقطه‌ای رسیده است که علاوه بر تامین نیاز داخلی، ارتقای کیفی و کمی تولید را در دستور کار قرار داده است؛ در کنار این باید به این نکته اذعان داشت که تمامی استانداردهای ملی در سیمان، بالاتر از حد معمول استانداردهای دنیا است و حتی در برخی انواع سیمان، تولید را به نحوی بازیگری کرده‌اند که استانداری برای سیمان بنایی تدوین شود. وی خاطرنشان کرد: توسعه کارخانجات سیمان به صورت کیفی و کمی بوده است و هم اکنون ده میلیون تن طرح توسعه سیمان برای سال 90 تدارک دیده شده است.  

تاریخ: 
1390/03/29
منبع: 
مهر