مديركل راه آهن شرق: بارگيري سيمان از ايستگاه تربت حيدريه 2 برابر مي‌شود

مديركل راه آهن شرق گفت: بارگيري و صادرات سيمان از ايستگاه راه‌آهن تربت حيدريه دو برابر مي‌شود.

محمد پورفخري ظهر امروز در مراسم اجراي پروژه طرح توسعه سكوي بارگيري سيمان زاوه كه با حضور مديركل راه‌آهن شرق، مديرعامل شركت سيمان زاوه و جمعي از مسئولان اداره‌كل راه‌آهن شرق در ايستگاه تربت حيدريه برگزار شد، اظهار داشت: درحال حاضر برنامه بارگيري سيمان در ايستگاه تربت حيدريه براي صادرات به كشورهاي آسياي ميانه روزانه حدود 600 تن است كه با ايجاد سكوي جديد ظرفيت بارگيري سيمان در اين ايستگاه دو برابر مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: هم اكنون در ايستگاه تربت حيدريه حمل سيمان به چهار طريق پاكتي ـ پالتي (40 پاكت، دوتن)بيگ بگ (هركيسه 5/1 تن) و بونكر انجام مي‌شود و با واگن‌هاي مسقف روسي نيز به مقصد تاجيكستان حمل مي‌شود.
مديركل راه‌آهن شرق باتوجه به ضريب ايمني بالاي حمل بار توسط راه‌آهن و ديگر مزاياي آن نسبت به ساير وسايط نقليه جاده‌اي ظرفيت خوب منطقه از نظر وجود معادن غني سنگ آهن و سنگ‌هاي معدني و صنايع و كارخانجات مختلف در منطقه تربت حيدريه، خواستار همكاري بيشتر صاحبان معادن، كالا و صنايع با اين اداره‌كل و واگذاري بار خود به ناوگان ريلي راه آهن شرق، براي حمل به مقاصد مختلف در سراسر شبكه ريلي كشور شد.
درادامه اين جلسه توكلي زاده، مديرعامل شركت سيمان زاوه گفت: در حال حاضر ظرفيت توليد سيمان حدود 3 هزار و 800 تن است كه با اجراي اين پروژه نصف توليد سيمان شركت توسط ناوگان ريلي به مقصد تركمنستان و تاجيكستان حمل مي‌شود.
وي افزود: علت نبود واگذاري كل ظرفيت سيمان به راه‌آهن براي حمل به كشورهاي آسياي ميانه، محدوديت واگن‌هاي حمل سيمان است.

1390/05/17