واكنش سازمان ملل در جلوگيري از ورود سيمان به غزه توسط صهيونيست ها

نماينده دبيركل سازمان ملل در واكنش به جلوگيري از ورود سيمان به نوار غزه از سوي رژيم صهيونيستي گفت كه مردم غزه براي ترميم خرابي ها و ويراني هاي ناشي از تهاجم وحشيانه صهيونيست ها به اين منطقه، نيازمند به ورود مصالح براي بازسازي غزه مي باشند.

بدنبال تصميم مقامات رژيم صهيونيستي به جلوگيري از ورود سيمان به نوار غزه با اين بهانه كه بخشي از اين سيمان ها درمواردي غير از ساختمان و ترميم خانه هاي مردم اين منطقه مورد استقاده قرار گرفته، نيكولاي ملادنف نماينده سازمان ملل متحد در خاورميانه خواستار تجديد نظر در اين اقدام شد و گفت كه براي حل فوري اين مشكل به گفتگو با نمايندگان طرفين مشغول است.
وي تصريح كرد كه مردم غزه براي ترميم خرابي ها و بازسازي خانه هاي خود كه در حملات وحشيانه رژيم صهيونيستي در ماه ژوئيه سال 2014 عليه مردم اين منطقه ويران شده بود به ورود مصالح ساختماني نيازمندند.
ملادنف تاكيد كرد كه ورود سيمان و ساير مصالح ساختماني و ترميم اين خرابي ها براي ثبات و آرامش اين منطقه حياتي محسوب مي شود.

تاریخ: 
1395/01/16
منبع: 
ایرنا