کاهش 30 درصدی تولید سیمان کشور آذربایجان در 5 ماهه‌ی اول 2016

در 5 ماهه‌ی اول 2016، تولید سیمان کشور آذربایجان 30/3 درصد کاهش یافت. در وهله‌ی اول، این به سبب افت فعالیت کسب‌و‌کار و کاهشِ سرمایه‌گذاری عمومی در اقتصاد است.

به گزارش سایت «راهنمای صنعت سیمان ایران»، تولید سیمان از ژانویه تا مهِ 2016 با توجه به گزارش کمیته‌ی آمار دولتی جمهوری آذربایجان 829 هزار تن بود. در همین مدت، تولیدِ بتن فقط 177 هزار تن بود، یعنی 60 درصد کمتر از مدت مشابه‌اش در 2015.

جمهوری آذربایجان یکی از مقاصد صادرات سیمان ایران است. کشورهایی چون چین و ترکیه از رقبای ایران در زمینه‌ی صادرات سیمان به آذربایجان‌اند. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، در سال 93، کشور آذربایجان رتبه‌ی چهارم صادرات سیمان با ارزش 39/2 میلیون دلار و رتبه‌ی چهارم صادرات کلینکر ایران را با ارزش 23/1 دلار کسب کرد؛ این میزان در سال 92، برای سیمان 57/5 و برای کلینکر 46/3 میلیون دلار بود. آذربایجان در سال 2013 (1392) از ایران 104 و از باقی کشورهای جهان 152 میلیون دلار سیمان و کلینکر وارد کرده است.

تاریخ: 
1395/04/05
منبع: 
راهنمای صنعت سیمان ایران