2 راه برای نجات صنعت سیمان

پرداخت مشوق‌های صادراتی به‌ویژه به‌منظور کاهش سهم حمل‌ونقل در هزینه‌های صادرات و فعالیت بیشتر دیپلمات‌های تجاری دوراهی است که باید برای نجات صنعت سیمان از رکود به آن تکیه کرد.

باور بخش خصوصی این است که از بازار سرمایه باید تأمین مالی کرد اما متأسفانه سازوکارهای اجرایی شدن این باور فراهم نیست. دولت در دو سال گذشته صندوق حمایت از بازار سرمایه را ایجاد کرد تا مازاد درآمدها از بخش‌های مشخص را در این صندوق نگه‌داری کند و زمانی که بازار سرمایه دچار مشکل شد، برای حفظ اعتماد مردم از منابع صندوق به کمک بازار سرمایه بیاید. متأسفانه ایجاد و حرکت صندوق حمایت از بازار سرمایه با کندی پیش رفت و هم چنان بازار سرمایه منبعی جدی برای تأمین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی نیست.  کاهش بازدهی در بازار سرمایه به عدم اعتماد مردم و فعالان بورس دامن می‌زند. با توجه به کاهش سود بانکی بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های خرد را جمع کند. رکود بازار مسکن، ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز منابع مردم را به سمت بازارهای دیگر سوق می‌دهد و اگر بازار سرمایه جذابیت لازم را نداشته باشد، در بازار ارز و طلا با نوسان روبه‌رو خواهیم شد.

بازار سرمایه نتوانست به صنعت سیمان برای گذار از دوره رکود کمک کند. سیمان پس از آب پرمصرف‌ترین کالای جهان است. بازار مصرف سیمان در کشور ما به دلیل وجود بافت فرسوده و عدم توسعه زیرساخت‌ها قابل‌توجه است اما به دلیل رکود صنعت ساختمان فرصت استفاده از این ظرفیت برای صنعت ما وجود ندارد. در زمینه مسکن هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است و به نظر نمی‌رسد تدابیر دولت برای تحریک طرف تقاضا مؤثر واقع شود. بازپرداخت وام مسکنی که دولت مردم را تشویق به استفاده از آن می‌کند سنگین است و با توجه به سطح درآمد افرادی که در مناطق فرسوده ساکن هستند یا مسکن ندارند، به نظر نمی‌رسد با تکیه بر این عامل تحرکی در بخش مسکن اتفاق بیفتد. بهترین کمک دولت به بهبود وضعیت صنعت سیمان پرداخت مشوق‌های صادراتی است.

ایران با یک بازار 400 میلیونی هم‌جوار است که بیشتر کشورهای آن کمتر توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه هستند و به سیمان نیاز دارند، فرصتی که با توجه به عدم آمادگی زیرساختی بخش صادرات ایران دست‌نخورده باقی‌مانده است. سهم هزینه حمل‌ونقل در صادرات قابل‌توجه است و اگر دولت از امکانات لجستیک ارتش برای انتقال محموله‌های صادراتی سیمان استفاده کند شرایط متفاوت خواهد بود. فعالیت دیپلماسی تجاری که به‌اندازه قابل‌توجهی در آن نقص داریم و در مقایسه با کشورهایی مثل ترکیه و عربستان در آن عقب هستیم از الزامات توسعه بازارهای صادراتی است.

تاریخ: 
1396/06/27
منبع: 
سایت اتاق تهران