بازدید استاندار گیلان از کارخانه سیمان سبز دیلمان

استاندار گیلان در جریان سفر به بخش دیلمان شهرستان سیاهکل از کارخانه سیمان سبز دیلمان بازدید کرد.

مصطفی سالاری با حضور در کارخانه سیمان سبز دیلمان ضمن گفتگو با مدیران این مجموعه، از نزدیک در جریان مشکلات موجود در مسیر تولید این کارخانه قرار گرفت.

استاندار گیلان همچنین از عملیات بهسازی و تثبیت مسیر کارخانه سیمان دیلمان به لاریخانی نیز بازدید کرد.

برای تثبیت بستر محور کارخانه‌ی سیمان دیلمان به لاریخانی که به طول 15.5 کیلومتر با بتن (آر سی) در حال اجرا است، 8 میلیارد تومان اعتبار مصوب شده و تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

تاریخ: 
1396/09/18
منبع: 
ایلنا