چهارمین عنوان «صنعت سبز برگزیده کشور» برای سیمان ممتازان

نوزدهمین همایش ملی معرفی واحدهاي صنعتی و خدماتی سبز روز دوشنبه 30/11/96 با حضور عیسی کلانتري، رئیس سازمان محیط زیست، شریعتمداري وزیر صنعت، معدن و تجارت، نماینده سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد در سالن همایش هاي سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، که طی این مراسم از شرکت سیمان ممتازان کرمان به عنوان واحد نمونه «صنعت سبز» براي چهارمین سال متوالی تجلیل بعمل آمد و این شرکت موفق به دریافت تندیس سیمین و لوح تقدیرنامه صنعت سبز گردید.

شرکت سیمان ممتازان کرمان با رعایت معیارها و الزامات استانداردهاي محیط زیست، بهینه سازي مصرف انرژي، در اختیار گرفتن تکنولوژي پیشرفته و سازگار با محیط زیست و پایبندي مستمر مدیریت و کارکنان در قبال حفظ منابع و سرمایه هاي طبیعی و توسعه محیط زیست، مفتخر به کسب عنوان واحد برگزیده صنعت سبز کشورگردید.

تاریخ: 
1396/12/12
منبع: 
روابط عمومی سیمان ممتازان