اخبار خارجی

سهم 4 درصدي ايران از تجارت جهاني سيمان

بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه قاره آسيا در صنعت سيمان در بين ساير قاره‌هاي جهان پيشتاز بود


تاریخ : 1390/04/22
صادرات سیمان به افغانستان

 


تاریخ : 1390/04/13