همایش ها و نمایشگاه های خارجی

1st Global CemCoal Conference & Exhibition

عنوان: 1st Global CemCoal Conference & Exhibition
محل برگزاری: London, UK
تاریخ: 15-16 March
آدرس و تماس برگزار‌کننده: -


تاریخ : 2016/03/15
10th Global CemFuels Conference & Exhibition

عنوان: 10th Global CemFuels Conference & Exhibition
محل برگزاری: Prague, Czech Republic
تاریخ: 22-23 February
آدرس و تماس برگزار‌کننده: -


تاریخ : 2016/02/22