کارخانه های سیمان

شرکت سیمان سفید بنوید

مديرعامل: د‌كتر محسن صداقت لاريجاني

شرکت سیمان سفید نی ریز

مديرعامل: احمدرضا فتوتي

¨ محل دفتر مركزي: خیابان ویلا - خیابان سپند غربی - پلاک 69

شرکت سیمان سپاهان

مديرعامل: آقای محمد اسعدی

¨ محل دفترمركزي: اصفهان، خيابان شريعتي، حدفاصل توحيد و حكيم نظامي، پلاك24، كدپستي: 8173817495

¨ تلفن: 03152454471 و 03152457383

شرکت سیمان شاهرود

مديرعامل: منصور قدمي

شرکت سیمان شرق

مديرعامل: مهندس توکلی

¨ محل دفتر مركزي: تهران ميدان آرژانتين، خيابان الوند، شماره 11. ك.پ: 1514944349

¨ تلفن: 71-88792467

¨ محل كارخانه: 24 کیلومتري شمال شرق مشهد ، محله یانبولاغ

شرکت سیمان شمال

مديرعامل: مهندس حسنی

¨ محل دفتر مركزي: تهران خيابان شهيد بهشتي، شماره 269، كدپستي: 1514611496 ، صندوق پستي: 4571-15875

شرکت سیمان شهرکرد ( سهامی خاص )

مديرعامل: مهندس حسن رضايي

¨ محل دفتر مركزي: تهران – خيابان قائم مقام، كوچه آزاد‌گان، شماره 6

¨ تلفن:  2-88704400     و     7- 88708116-021

¨ فاكس: 88705415-021

شرکت سیمان صوفیان

مديرعامل: مسعود‌رضا شاكري

¨ دفتر تهران: تهران- خيابان دكتر فاطمي، روبروي وزارت كشور، خيابان چهارم، نبش كوچه رامين، پلاك2، طبقه دوم

شرکت سیمان عمران انارک ( سیمان دلیجان )

نام مديرعامل: مهندس احمد كتيرايي

¨ ميزان پيشرفت: 78 درصد تا پايان خرداد ماه و 81 درصد تا پايان تيرماه سال 1386

¨ آدرس دفتر مركزي: تهران- خيابان سهروردي شمالي، خيابان هويزه غربي، شماره 113

شرکت سیمان غرب

مديرعامل: مسعود رضا شاكري

¨ محل دفتر مركزي: تهران- انتهاي خيابان یوسف آباد - نبش خیابان 72 - پلاک478 - طبقه 3