پروژه های سیمان

پروژه سیمان مندشتی

نام مديرعامل: علي محمدي كوجاني   

¨ ميزان پيشرفت فيزيكي: 20% تا تاريخ 1390/3/30

¨ پيش بيني تاريخ راه اندازي كارخانه: 1391

¨ آدرس دفتر مركزي: تهران- ابتداي خيابان ونك، پلاك 24، طبقه اول، واحد 5

پروژه سیمان نهاوند

نام مديرعامل: حسين دادوند

¨  ميزان پيشرفت فيزيكي: 99/8% تا پايان 1390/23/30 ، دپارتمان کوره راه اندازی شد

¨ پيش بيني تاريخ راه اندازي كارخانه:  1389

پروژه سیمان نیزار قم

نام مديرعامل: محمدرضا بهجت

¨ ميزان پيشرفت فيزيكي: 94% تا تاريخ 13890/3/30

¨ پيش بيني تاريخ راه اندازي كارخانه: 1390

¨ آدرس دفتر مركزي: تهران- خيابان شهيد كلاهدوز، بين چهارراه كاوه و قنات، پلاك 289، طبقه4 شمالي

پروژه سیمان نیکشهر

نام مديرعامل: جليل زرينه‌ ‌باف

¨ ميزان پيشرفت فيزيكي:

پروژه سیمان پیوند گلستان

مديرعامل: سيد محمدرضا حجازي راد

پروژه سیمان کیاسر

 نام مديرعامل: اباذر غفاري

¨ ميزان پيشرفت فيزيكي: 45% تا تاريخ 1390/3/30

¨ پيش بيني تاريخ راه اندازي كارخانه: خرداد 1391

پروژه سیمان گیلان سبز

نام مديرعامل: مهندس مجتبي فرونچي

¨ميزان پيشرفت فيزيكي: 75% تا پليان خرداد ماه 1390

¨پيش بيني تاريخ راه اندازي كارخانه: سال 1390

¨ آدرس دفتر مركزي: تهران- خيابان فردوسي، خيابان شهيد تقوي (كوشك)، كوچه انوشيرواني، پلاك 1

پروژه سیمان یادمان شیروان

نام مديرعامل: علي منصوريان 

¨ ميزان پيشرفت فيزيكي: 22% تا تاريخ 1388/3/27

¨ پيش بيني تاريخ راه اندازي كارخانه: 1391

¨ آدرس دفتر مركزي: تهران- خيابان شهيد كلاهدوز حد فاصل چهاراه ديباجي و اختياريه ، خيابان شهيد عين آبادي، كوچه نيلي، پلاك 12، طبقه دوم

پروژه سیمن نائین ( سهامی عام )

نام مديرعامل: عبداله عبدي

¨ ميزان پيشرفت فيزيكي: در حال راه اندازی

¨ آدرس دفتر مركزي: تهران- بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان شاه‌نظري، نبش خيابان نظام، پلاك 26، طبقه 4، واحد 7 و 8