آمار تولید

آمار تولید سیمان در خردادماه 1390

    آمار تولید سیمان ایران در خرداد‌ماه هزار و سیصد و نود Iran cement production in khordad 1390 or May 22 to June 21 2011