صادرات و واردات

تعلل در صادرات سيمان ايران به عراق

دبير اتاق مشترک ايران و عراق از ايجاد وقفه‌اي در صادرات سيمان ايران به عراق خبر داد و عنوان کرد اين مشکل در حال حل شدن است.

صادرات سیمان به افغانستان
 صادرات سیمان در 3 ماهه اول امسال از طریق بازارچه مرزی گمشاد شهرستان هیرمند به افغانستان نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 برابر افزایش داشت.
سرپرست بازارچه مرزی گمشاد شهرستان هیرمند گفت: 17 هزار تن سیمان در 3 ماهه اول امسال از طریق این بازارچه به افغانستان صاد
مديركل راه آهن شرق: بارگيري سيمان از ايستگاه تربت حيدريه 2 برابر مي‌شود

مديركل راه آهن شرق گفت: بارگيري و صادرات سيمان از ايستگاه راه‌آهن تربت حيدريه دو برابر مي‌شود.